Om Johanna Melin

Fotograf: Jonas Hessman
Johanna Melin.
Fotograf: Jonas Hessman

Jag, Johanna Melin, är ena halvan av Motivatorerna. Jag har arbetat med hälsa sen början av 90-talet. Att vara i rörelse har alltid varit en naturlig del i mitt liv. Mitt stora intresse för hur kroppen och sinnet hänger ihop väcktes tidigt som ungdomselitaktiv. Jag fick lära mig hur stor vikten av att tänka rätt och välja rätt tankar är, detta ledde till att jag kunde prestera bäst när det väl gällde. Även hur stor vikten av vila och återhämtning var för att lyckas och må bra både mentalt och fysiskt.

 

Mitt liv består fortfarande idag av träning, fysiskt och mentalt. Lika mycket som jag har  planerat in den i min kalender har jag också planerat in vila och återhämtning i min vardag. Mina arbeten på Psykologiska institutionen Stockholms Universitet, Stressforskningsinstitutet, Gymnastisk- och Idrottshögskolan (GIH) och Svenska Olympiska Kommiten (SOK), har alla gett mig en bred och specifik kunskap om hur individer reagerar under stress av olika slag. Områden som jag arbetat med är till exempel utmattningsproblematik, minnet, sömnstörningar, fysisk – och psykisk stress, ökad/minskad prestation, självkänsla, självförtroende, missbruk, matmissbruk, beroenden, överträning, oro, ångest, nedstämdhet, depression, kronisk värk i kroppen, ryggproblem, magåkommor, eksem, migrän och så vidare.

 

Om mitt fokus som ung elitidrottare många gånger handlade om ett mål i framtiden lever jag mitt liv idag att det är upplevelserna till målet som är väsentligast.

 

Mitt fokus som ung elitidrottare handlade många gånger om ett mål i framtiden. Idag lever jag mitt liv där upplevelserna till att nå målet är väsentligast. Mål är viktiga, ger oss riktning, drivkraft och belöning, men kan vi också uppleva vägen däremellan med glädje, har vi kommit en stor bit på vägen.

 

När jag inte bloggar på motivatorerna.se driver jag min egen verksamhet på Buddhihouse.